میز بیلیارد مدل منارچ

لوازم جانبی همراه با میز بیلیارد

  • شار
  • ۲ عدد چوب بازی
  • جا شاری
  •  جا چوبی دیواری
  • گچ سرچوب
  • مثلث