قطار مدل Sh

قطار زولند: 

  • ظرفیت:  ۱۴نفر
  • طول ریل: ۴۲ متر

قطار کودک:

  • تعداد کابین: ۴
  • ظرفیت هر کابین: ۲ نفر