اسکیت مدل G

1,150,000,000 تومان

  • ظرفیت دستگاه:  ۱۶ و ۲۴ نفره
  • ارتفاع دستگاه: ۳۰ متر
  • طول دستگاه: حدود ۶۵ متر