شبیه ساز ترن هوایی مدل VR

145,000,000 تومان

ابعاد دستگاه:

  • ارتفاع: 220 سانتی متر
  • عرض: 175 سانتی متر
  • طول: 210 سانتی متر

ابعاد کنترل پنل:

  • ارتفاع: 150 سانتی متر
  • عرض: 80 سانتی متر
  • طول: 80 سانتی متر