قطار کودک مدل L

190,000,000 تومان245,000,000 تومان

  • تعداد سرنشین: 16 نفر
  •  اجزا تشکیل دهنده: یک دستگاه لوکوموتیو و  4 دستگاه واگن
پاک کردن