شبیه ساز هواپیما

140,000,000 تومان

ابعاد دستگاه:

  • ارتفاع: 165 سانتی متر
  • عرض: 320 سانتی متر
  • طول: 260 سانتی متر

ابعاد کنترل پنل:

  • ارتفاع: 100 سانتی متر
  • عرض: 65 سانتی متر
  • طول: 40 سانتی متر